Edukacja i Nauka

„KLIENCI NIE MAJĄ ZA GROSZ DOBREGO SMAKU”

0
„KLIENCI NIE MAJĄ ZA GROSZ DOBREGO SMAKU” To twierdzenie oczywiście nie jest prawdziwe – jednak wielu pracowników kreacji myśli i działa zgodnie z nim. Wielu...

CIERPIMY NA SKUTEK GŁODU ALBO URODZAJU

0
CIERPIMY NA SKUTEK GŁODU ALBO URODZAJU Pracownicy kreacji – z samej definicji – lubią pracę twór­czą. Sprawia to, że ich życie jest często dość nerwowe,...

PO DRUGIEJ STRONIE PŁOTU TRAWA JEST ZAWSZE ZIELEŃSZA

0
PO DRUGIEJ STRONIE PŁOTU TRAWA JEST ZAWSZE ZIELEŃSZA Przy całym swoim cynizmie pracownicy kreacji są także naiwnie optymistyczni i czasem patrzą na życie w agen­cji...

ZJAWISKO „WOLNYCH STRZELCÓW”

0
ZJAWISKO „WOLNYCH STRZELCÓW” Największą zmianą, jaka pojawiła się obecnie w branży, jest nasilające się zjawisko wolnych strzelców. Ponieważ nie ma dość prawdziwych talentów, aby starczyło...

ZMIANA NASTAWIENIA

0
ZMIANA NASTAWIENIA Nie jest wcale łatwo stworzyć nieszablonowy dział kre­acji, spłaszczyć strukturę i zachęcać ludzi, by tworzyli kolejne zaskakujące pomysły. Ale na ogół wszystko, co...

DETERMINACJA KSZTAŁTU

0
DETERMINACJA KSZTAŁTU Materia umysłu Gene­tyczna determinacja kształtu nie polega na dokładnym określe­niu budowy białek czy powierzchni komórek łączących się ze sobą, z których każda pasuje tylko...

DLA OSIĄGNIĘCIA CELU

0
DLA OSIĄGNIĘCIA CELU Materia umysłu By ten cel osiągnąć, potrzebna jest teoria ewolucji i rozwoju form organizmów oraz tkanek. Następnie należy stworzyć teorię funkcji mózgu opartą...

DOWODY NA ZALEŻNOŚĆ

0
DOWODY NA ZALEŻNOŚĆ Materia umysłu Są dowody na to, że istnieje zależność (nie jest to jednak zależność liniowa) między wielkością i złożonością mózgu a złożonością zachowania....

GŁÓWNE CECHY

0
GŁÓWNE CECHY Materia umysłu Te z kolei uwalniają łatwo dyfundujące substancje albo syg­nały, które jeśli są skorelowane z sygnałami wysyłanymi przez przybyłe włókna, pozwalają im się...

Materia umysłu

0
Materia umysłu Mapy układu nerwowe­go, powstające w okresie rozwoju, gdy jedne komórki ner­wowe wysyłają włókna do innych komórek, także są struk­turami topobiologicznymi, których kształt zależy...

PODOBNE PROCESY

0
PODOBNE PROCESY Podobne procesy decydują o tym, czy komórki zróżnicują się, czy pozostaną nie zróżnicowane w zależności od lokaliza­cji. Biologia molekularna odkryła specjalny rodzaj genu,...

POCZĄTEK NIECODZIENNYCH TEORII

0
POCZĄTEK NIECODZIENNYCH TEORII Ró­wnocześnie jednak dał początek wielu niecodziennym teoriom. Jedna z nich głosi na przykład, że ludzie rodzą się z „narzą­dem” przyswajania języka naturalnego,...

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

0
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Powyższe wyjaśnienia stanowią wstępną odpowiedź na py­tanie, jak jednowymiarowy kod genetyczny może determino­wać budowę trójwymiarowego organizmu. Określa także, w ja­ki sposób w...

NIC DZIWNEGO

0
NIC DZIWNEGO Nic dziwnego, że przed- naukowa komunikacja przesiąknięta była pojęciami magii, wi­talizmu i animizmu. Projekcja własnych wierzeń i pragnień była nie tylko dopuszczalna; była...

NAUKA O POZNAWANIU

0
NAUKA O POZNAWANIU W ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci teoretycy nauki o po­znawaniu (cognitive science) podejmowali poważne próby wy­zwolenia się z ograniczeń behawioryzmu. Nauka o poznawa­niu...

MÓZG NIE JEST KOMPUTEREM

0
MÓZG NIE JEST KOMPUTEREM Semantyczna od- powiedniość między tym opisem a opisem świata zewnętrz­nego jest obiektywistyczna; rzeczy i zdarzenia są ujęte w kate­gorie klasyczne.Wyjaśniam, dlaczego...

Travis Bradberry inteligencja emocjonalna 2.0

0
Inteligencja emocjonalna - czy ma coś wspólnego z IQ? Mianem IQ określa się iloraz inteligencji danej osoby, a jej wartość uzyskiwana jest po wykonaniu testu...

Inteligencja matematyczno-logiczna test

0
Inteligencja - czy się z nią rodzimy? Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że dobre oceny w szkole nie świadczą o wysokim IQ....

Relacje chłopów z inteligencja wesele

0
Czy każdy człowiek jest inteligentny? Homo sapiens, czyli człowiek rozumny. Ludzie charakteryzują się zdolnością myślenia. Potrafią myśleć, co sprawia, że na tle innych ssaków zajmują...

Rasa a inteligencja ostatnie naukowe tabu

0
IQ w życiu Jest wiele sytuacji w życiu, z którymi musimy mądrze sobie poradzić i sprostać wyzwaniom. Może być tak w przypadku podejmowania decyzji o...

Losowe artykuły:

Skierowanie na badania psychologiczne kierowcy 2020

0
Badania psychologiczne kierowców. Czy to ważne? Każdy zdający egzamin, pozwalający na uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych, bezwzględnie powinien przejść obowiązkowe badania psychologiczne. Jest to ważne z wielu względów. Przede wszystkim badanie takie, pozwala na wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowych zachowań, jakich może dopuścić się prowadzący pojazd mechaniczny. W takiej sytuacji, nie może...

Badania psychologiczne dla kierowców Warszawa

0
badania psychologiczne dla kierowców Warszawa Każdy człowiek, który podejmuje nową pracę zobowiązany jest do wykonania badań. Na takie badania kieruje pracownika pracodawca wystawiając odpowiednie skierowanie. Na skierowaniu powinny znaleźć się wszelkie informacje, które pozwolą na wykonanie odpowiednich badań. Pracownik zazwyczaj za takie badania nie płaci. Koszt badań jest po stronie...