POCZĄTEK NIECODZIENNYCH TEORII

0
POCZĄTEK NIECODZIENNYCH TEORII Ró­wnocześnie jednak dał początek wielu niecodziennym teoriom. Jedna z nich głosi na przykład, że ludzie rodzą się z „narzą­dem” przyswajania języka naturalnego,...

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

0
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Powyższe wyjaśnienia stanowią wstępną odpowiedź na py­tanie, jak jednowymiarowy kod genetyczny może determino­wać budowę trójwymiarowego organizmu. Określa także, w ja­ki sposób w...

NIC DZIWNEGO

0
NIC DZIWNEGO Nic dziwnego, że przed- naukowa komunikacja przesiąknięta była pojęciami magii, wi­talizmu i animizmu. Projekcja własnych wierzeń i pragnień była nie tylko dopuszczalna; była...

NAUKA O POZNAWANIU

0
NAUKA O POZNAWANIU W ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci teoretycy nauki o po­znawaniu (cognitive science) podejmowali poważne próby wy­zwolenia się z ograniczeń behawioryzmu. Nauka o poznawa­niu...

MÓZG NIE JEST KOMPUTEREM

0
MÓZG NIE JEST KOMPUTEREM Semantyczna od- powiedniość między tym opisem a opisem świata zewnętrz­nego jest obiektywistyczna; rzeczy i zdarzenia są ujęte w kate­gorie klasyczne.Wyjaśniam, dlaczego...

Istnieje wiele rodzajów medytacji

0
Istnieje wiele rodzajów medytacji; każda z nich daje podobne efekty. Niektóre jej formy, jak na przykład buddyjska i hinduska medytacja zen, włączają elementy religijne,...

Medytacja jest doskonałym antidotum

0
Medytacja, uważana niegdyś za dostępną jedynie mnichom buddyj­skim ze szkoły zen oraz joginom hinduskim, została spopularyzowana w Ameryce w latach sześćdziesiątych naszego wieku, gdy...

Witaminy i związki mineralne

0
Witaminy i związki mineralne odgrywają szcze­gólną rolę w profilaktyce nowotworowej. Niektóre atakują i neutralizują cząsteczki wolnych rodników; inne są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu...

Jedzenie owoców i warzyw

0
Jedzenie owoców i warzyw, jak również nie oczyszczonych ziaren, ma jeszcze jedną zaletę. W mięsie zwierzęcym, które spożywamy jako źródło białka, znajdują się antybiotyki,...

Wpływ diety

0
Terapia żywieniowa Wpływ diety i czynników środowiskowych na rozwój choroby nowo­tworowej najlepiej widać na przykładzie przybyłych do Stanów Zjedno­czonych imigrantów z różnych krajów świata, u...

Medytacja, stan wyciszonej świadomości

0
Medytacja Medytacja, stan wyciszonej świadomości, wchodzi w skład wie­lu programów leczenia choroby nowotworowej. Metoda ta pomaga osiągnąć stan głębokiej fizjologicznej i emocjonalnej relaksacji, który jest...

Masaż jest cenną metodą leczniczą

0
Masaż jest cenną metodą leczniczą stosowaną w wielu holistycz­nych programach terapii nowotworowej. Oprócz kojącego działania daje poczucie pewności siebie i przywraca stan akceptacji, szczególnie...

Choroby

0
W czasie choroby często mamy wrażenie utraty kontroli nad własnym życiem. Wizualizacja pomaga odzyskać pewną niezależność, dając możli­wość złagodzenia bólu i dyskomfortu. Gdy wyobrazisz...

Dobre odżywianie

0
Dobre odżywianie jest bezpiecznym i skutecznym sposobem radzenia sobie z wieloma dolegliwościami okresu przekwitania. Niektóre związane z nim zaburzenia są wynikiem wahań estrogenu w...

Spożywanie nadmiaru tłuszczów wielonienasyconych

0
Spożywanie nadmiaru tłuszczów wielonienasyconych, utrzymują­cych niski poziom cholesterolu, też nie jest rozsądne. Wyniki badań wskazują, że mogą one wchodzić w reakcję z tlenem, również...

Wyniki badań krwi

0
Wyniki badań krwi podają poziom „dobrego” cholesterolu HDL (lipoprotein o dużej gęstości), który wypiera „zły” cholesterol LDL (lipoproteiny o małej gęstości). Ogólnie mówiąc, poziom...

Terapia żywieniowa

0
W wieku średnim zmienia się zapotrzebowanie organizmu na skład­niki odżywcze. Procesy przemiany metabolicznej zostały spowolnione, mniejsze są też wymagania kaloryczne. Nie zmienia się jednak...

Medytacja

0
Medytacja W okresie menopauzy wiele czynników może wywołać u kobiety dole­gliwości zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Medytacja umożliwia odizo­lowanie się od otoczenia, zapewnia stan spokoju...

Masaż

0
W okresie menopauzy masaż może być doskonałym środkiem o dzia­łaniu kojącym nie tylko dlatego, że zapewnia komfort fizyczny, ale też doskonale wpływa na stan...

Menopauza

0
Wizualizacja Menopauza jest niezwykle ważnym okresem życia kobiety. Wizualiza­cja może pomóc we wzmocnieniu dążeń do samorealizacji. Sugestywne, wyobrażone obrazy działań pomagają zrealizować je w rzeczywistości....