Prawo, a wysokość kar za jego łamanie

Nie przestrzeganie prawa zawsze kończy się nałożeniem jakichś sankcji na osobę, która naruszyła w jakikolwiek sposób prawo. Kodeks karny jest bardzo obszerny oraz szczegółowy dokładnie opisując co grozi za przekroczenie lub złamanie danego prawa. W przypadku złapania na rak zwanym gorącym uczynku przez stróża prawa osoby łamiącej prawo, stosuje się różne rzeczy wszystko zależy od szkodliwości społecznej danego czynu. Jeśli policjant przyłapie chuligana na malowaniu po murach budynków raczej nie zaciągnie go przed oblicze sądu, a ukaże jedynie mandatem lub po prostu ograniczy się do upomnienia i spisania osoby łamiącej prawo. Natomiast jeśli policjant złapie tak zwanego złoczyńcę na gorącym uczynku, który jest poważnym naruszeniem przepisów prawa na przykład prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu, wówczas stróż prawa ma obowiązek zatrzymać przestępcę, odstawić go na izbę wytrzeźwień oraz co najważniejsze odebrać uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wówczas osoba, która straciła prawo jazdy nie może ubiegać się ponowne wydanie prawa jazdy przez okres czasu ustalony przez sędziego podczas rozprawy sądowej. Pierwsze co taki delikwent musi zrobić to poddać się badaniom. Musi wykonać badania psychologiczne kierowców po alkoholu, które mają na celu ustalenie czy oskarżony jest w stanie powstrzymać się od spożywania napojów alkoholowych. Jeśli wyniki będą pozytywne wówczas taka osoba może przystąpić do egzaminu państwowego i spróbować zdać ten egzamin, aby odzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami.