CIERPIMY NA SKUTEK GŁODU ALBO URODZAJU

Pracownicy kreacji – z samej definicji – lubią pracę twór­czą. Sprawia to, że ich życie jest często dość nerwowe, ponieważ zdarzają się okresy przeładowania zlecenia­mi. Całymi tygodniami, czy nawet miesiącami, przeby­wają z dala od domu podczas kręcenia i montażu rekla­mówek. Prezentacje w celu zdobycia nowych klientów lub utrzymania istniejących, dodane do bieżących za­dań, wymagają spędzania w pracy wieczorów i weeken­dów. Z drugiej strony, zdarzają się okresy nicnierobienia, kiedy interesy w agencji toczą się powoli lub na kon­kretnym zleceniu zapanował zastój. Taki okres również może być silnie stresujący dla kreatywnych, którzy mogą się czuć bardzo źle w sytuacji, gdy wszyscy inni w ich macierzystej agencji lub w innych agencjach mają zaję­cie, a oni nie. Będą niepokoić się o swoją przyszłość. Rekiny trzeba karmić regularnie, a wszyscy pracownicy kreacji rzucają się na nowe zlecenia – zwłaszcza jeżeli obejmują produkcję prestiżowych reklam telewizyjnych.

Pragnienie tworzenia do telewizji czasem popycha naj­bardziej rozsądnych pracowników kreacji do gwałtow­nych zachowań. Jednak nie powinno to dziwić, ponie­waż kaseta z reklamami telewizyjnymi jest często uwa­żana za najważniejszy element oceny przez agencje i fir­my rekrutacyjne. Jeżeli będziemy podkreślać, że ważne są wszystkie rodzaje reklam, od marketingu bezpośred­niego aż do witryn internetowych – a nie tylko telewizja – kreatywni zrozumieją, że aby zostać prawdziwą gwiaz­dą w branży, trzeba stać się prawdziwie wszechstron­nym. Dobre pomysły winny być nagradzane – i można przekazać je za pomocą dowolnego medium.