„Szczęśliwa Panna Młoda i równie szczęśliwy Pan Młody w imieniu Rodziców i własnym z radością zapraszają na swój Ślub, który odbędzie się 17 sierpnia 2012 roku o godzinie 16.00 w Katedrze Św. Katarzyny w Warszawie”.

Takimi słowami najczęściej narzeczeni zapraszają gości na uroczystość swoich zaślubin. Zaproszenia slubne są bardzo ważnym elementem przygotowywania tej wyjątkowej uroczystości. One powinny odzwierciedlać charakter ślubu i świadczyć o szacunku dla zapraszanych gości. Ważna jest strona wizualna zaproszeń: ich kolorystyka, to jakie elementy graficzne zostaną umieszczone, estetyczne wykonanie oraz papier. Należy pamiętać także o informacyjnej funkcji zaproszeń ślubnych, które powinny zawierać dokładną datę, godzinę i miejsce ślubu. Zaproszenie czy zawiadomienie nie tylko ogłasza kiedy będzie ceremonia zaślubin, ale także opisuje jak formalne będzie to wydarzenie. Oprócz wymienionych powyżej, podstawowych informacji można w zaproszeniu zawrzeć na przykład informacje na temat obowiązujących na przyjęciu strojów, oczekiwaniach Pary Młodej dotyczących prezentów, kwiatów.

Zawiadomienia i zaproszenia na ślub nadają tonu całemu wydarzeniu, wywierają na gościach pierwsze wrażenie – więc powinny być one perfekcyjne. Dlatego wybierając tekst należy mieć w pamięci, jaki charakter będzie miała ta uroczystość. Forma zawiadomienia czy zaproszenia musi być zatem zbliżona do formy samej ceremonii. Jeśli ślub będzie miał charakter podniosły, bardzo uroczysty, kościelny, to treść na zaproszeniu powinna być także bardzo formalna i podniosła. Jeżeli planowany jest natomiast ślub w otwartej przestrzeni, na przykład nad morzem czy w ogrodzie, tekst na zaproszeniu może być mniej formalny, dowcipny. Zresztą właśnie takich humorystycznych wierszyków jest bardzo dużo w Internecie, skąd można czerpać inspirację. Taki tekst w sposób zabawny może podejmować tematykę miłości, małżeństwa, wspólnego życia, szczęścia. Za pomocą specjalnie ułożonego wierszyka można poinformować zapraszanych gości na przykład o tym, że Para Młoda zamiast kwiatów oczekuje kuponów Lotto, bądź książek ze specjalną dedykacją. Luźna i żartobliwa forma wierszyka pozwala podjąć na zaproszeniu także niezręczny temat prezentów, a właściwie pieniędzy, które Para woli otrzymać zamiast trzech żelazek czy kompletu pościeli, który niekoniecznie trafia w ich gust. Oczywiście te dodatkowe kwestie możemy umieścić na dodatkowej wkładce do zaproszenia.

Para może zamieścić swoje słowa miłości lub cytat o miłości jakiegoś pisarza czy myśliciela. Najbardziej popularnym aforyzmem jest zdanie, którego twórcą jest Antoine de Saint-Exupéry: „Kochać to nie znaczy patrzeć jedno na drugie, kochać to znaczy patrzeć w tym samym kierunku”. Nic piękniej nie oddaje istoty miłości.