Procedura uzyskiwania prawa jazdy – konieczne badania

Jednym z niezbędnych kroków koniecznych do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami każdej kategorii jest uzyskanie zaświadczenia od lekarza o zdolności do kierowania pojazdami.
Ilość badań, na które kieruje kandydata na kierowcę lekarz medycyny, zależna jest od stanu zdrowia przyszłego kierowcy.
Spotkanie rozpoczyna wywiad z lekarzem dotyczący stanu zdrowia kandydata. Medyk pyta o choroby przewlekłe, operacje, urazy, przyjmowane leki. Następnie kieruje na badania okulistyczne, które są niezbędne do uzyskania dokumentu pozwalającego wydać pozytywne orzeczenie lekarskie Prawo jazdy Warszawa dysponuje dużą ilością gabinetów, które świadczą usługi badania kierowców. Nie ma zatem zazwyczaj problemu z terminami. Czasem jednak lekarz wymaga aby konieczne zaświadczenia wystawił prowadzący kandydata lekarz specjalista, który jest w stanie określić czy pewne choroby przewlekle mogą mieć wpływ na zdolność kierowania pojazdami. W sytuacjach gdy konieczne jest zdobycie zaświadczenia, czas oczekiwania na orzeczenie lekarskie może się wydłużyć.
Upragnione prawo jazdy wymaga nieraz kilku wizyt w przychodni, a nawet wykonania dodatkowych badań. Koszt uzyskania dokumentu może być zatem powiększony o cenę badań lub wizyty u innego specjalisty. Szczególnie wnikliwie sprawdzane są osoby z cukrzycą,chorobami kardiologicznymi, psychiatrycznymi oraz neurologicznymi. Także niektóre schorzenia uszu mogą być przyczyną np. zawrotów głowy, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Uzyskanie potrzebnego orzeczenia lekarskiego w niektórych przypadkach może być zatem utrudnione.