Istnieją również sposoby na osiągnięcie tego wszystkiego bez alienowania osób dorosłych oraz czy|nienia z siebie osób niepopularnych w klasie w środowisku kolegów i koleżanek.

Jeżeli dziecku brakuje wystarczającej liczby bodźców podczas zajęć szkolnych, postaraj się mu to zrekompensować w innym czasie. Dostar|czaj mu wielu możliwości dokonywania odkryć i zadawania pytań. Poniżej podaję, jako przykład, dwanaście zajęć, które są bardzo warto|ściowe (propożycji dla dzieci).

-1. Ucz się nauk ścisłych: astronomii, geologii j meteorologii.

-2. Ucz się filozofii, psychologii i socjologii.

-3. Przeprowadzaj niezależne badania.

-4. Wydawaj domową gazetę bądź czasopismo, w którym zamie|ścisz informacje i wiadomości dotyczące twojej rodziny.

-5. Naucz się nisać na maszynie. Stare maszyny, przydatne dla początkujących, można kupić stosunkowo tanio.

-6. Uczęszczaj na zajęcia z muzyki, baletu, teatru.

-7. Pomagaj słabym uczniom w klasie.

-8. Pisz wiersze.

-9. Napisz książkę z oryginalnymi opowiadaniami.

-10. Rozłóż na części, a następnie złóż z powrotem, stare urządzenie elektroniczne. Niektóre nowoczesne, lecz już przestarzałe części kompu|terowe i łącznościowe można kupić tanio w sklepach elektronicznych.

-11. Nabądź doświadczenia pracując w wolnym czasie w biurze lub fabryce. To nie będzie łatwe do załatwienia, lecz dla starszego dziecka może okazać się bardzo wartościowe. Jeżeli dogadasz się z jakimś odpowiednio wykwalifikowanym pracownikiem dorosłym, istotne jest, abyś otrzymał właściwe zadania do wykonania, jak w wypadku archite|kta opisanego w rozdziale 7. Pozwolenie jedynie na „obijanie się” lub wykonywanie prostych czynności wywoła tylko nudę i być może znie|chęcenie do pracy w ogóle.