Kelner zajmuje się kompleksową obsługą konsumenta w zakładach gastronomicznych oraz prowadzi dokumentację sprzedaży i rozliczenia kelnerskie. Po ukończeniu tego kierunku w dwuletniej szkole policealnej absolwent nabędzie umiejętność profesjonalnej obsługi gości, organizowania przyjęć okolicznościowych, zdobędzie doświadczenia barmana. Do jego czynności należy również przygotowywanie sali konsumpcyjnej do obsługi kelnerskiej, udzielanie konsumentowi informacji dotyczących jadłospisów, wartości odżywczych potraw i technologii ich przyrządzania; przyjmowanie i rejestrowanie zamówień konsumenckich; serwowanie potraw i napojów; obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w części handlowej zakładu gastronomicznego. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy we wszelkiego rodzaju zakładach gastronomicznych: restauracje, bary, kawiarnie, bistra etc. Przedmioty jakie są realizowane w ramach podstawy programowej to między innymi: podstawy żywienia człowieka, wyposażenie techniczne, BHP, obsługa konsumenta, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem.