ZMIANA NASTAWIENIA

Nie jest wcale łatwo stworzyć nieszablonowy dział kre­acji, spłaszczyć strukturę i zachęcać ludzi, by tworzyli kolejne zaskakujące pomysły. Ale na ogół wszystko, co warte zachodu, jest niełatwe. Oznacza konieczność po­stawienia na głowie większości tego, czego nas uczono.

Kreatywnym trzeba przedstawić racjonalną wizję. Muszą zrozumieć, że świat idzie w kierunku bardziej zin­tegrowanych działań marketingowych kierowanych do pojedynczych konsumentów oraz że reklama w telewizji nie dotrze do konsumentów, którzy oglądają jej coraz mniej. Zamiast tego wykorzystują komputery do poszu­kiwania informacji i rozrywki. Ktoś wypisuje nam ostrze­żenie na ścianie. Naszym zadaniem jest stworzenie no­wej ściany i podzielenie się wiedzą ze wszystkimi.

Kiedy już zmienimy nasz sposób myślenia o proce­sie twórczym i o ludziach, którzy za niego odpowiadają, nasze nowe umiejętności pomogą pracownikom kreacji w przejściu ich własnej ewolucji. Mamy nadzieję, że przy­czyni się to do powstawania niekonwencjonalnych po­mysłów. Otworzy się tama, która dotychczas blokowa­ła natchnienie, i kreatywne koncepcje odrodzą się. Dzię­ki rozwijaniu wielkich idei dla każdego punktu kontak­tu z konsumentem (od opakowania poprzez wysyłkę bez­pośrednią i Internet aż do telewizji), reklamodawca bę­dzie miał więcej amunicji, która pomoże mu zwalczać radary konsumentów i przenikać poza nie.