Coaching – nowy zawód wsparcia
Zapotrzebowanie na mentora i doradcę życiowego rośnie w czasach, gdy możliwych wyborów i ścieżek do podążania jest mnóstwo. Dlatego też pojawiają się zawody zajmujące się świadczeniem podobnych usług. Coaching polega na ustalaniu celów i wspieraniu dążeń do nich. Cele ustala się wspólnie z klientem, a wszelkie proponowane przez coacha rozwiązania, sugestie i pomysły klient może przyjąć, odrzucić lub zmienić. Taka relacja powinna charakteryzować się zaufaniem, a jednocześnie dużą dozą wolności wyboru. Tylko wtedy może być satysfakcjonująca dla obu stron i prowadzić do rozwoju klienta w pożądanym przed niego kierunku. Coach nie jest psychoterapeutą, a jego działania są skierowane na teraźniejszość.
Przy całym procesie wspierania klienta, coach powinien także promować jego niezależność i samodzielność. Efektem końcowym ma być osiągnięcie nowej jakości w rozwoju osobistym i możliwość realizowania się bez wsparcia osoby z zewnątrz. Dlatego też profesjonalny coaching nigdy nie jest relacją uzależniającą.