Dlaczego warto rehabilitować zwierzęta?

Zwierzęta są istotami bardzo uczuciowymi. Wszyscy doskonale widzimy, jak np. psy potrafią cierpieć, gdy są oddalone od swojego właściciela. Nie tylko ze względu na ich uczuciowość, lecz także na niezbywalne prawa w całym kraju prowadzona jest tzw. fizjoterapia zwierząt.
Polega ona na tym samym co zabiegi dla ludzi z tą różnica, że tutaj grupą docelową usług są zwierzęta. Oczywiście zwierzak sam do fizjoterapeuty (który bywa nazywany także zooterapeutą) się nie zgłosi. Musi o to już zadbać sam właściciel, który wydaje się, że chociażby z powodu humanitaryzmu jest wręcz do tego zobowiązany. Każde zwierzę odczuwa ból dokładnie tak samo mocno jak człowiek. Naszą powinnością jest więc dostarczyć je do odpowiedniego specjalisty, gdy tylko potrzebuje ono pomocy. W lecznicy fachowcy przywrócą mu sprawność oraz zminimalizują skutki przebytego urazu. W ten sposób, dzięki ich zaangażowaniu zwierzak uniknie chociażby trwałego kalectwa, które groziło by mu dokładnie tak samo jak grozi ludziom przy urazach.