Bezdech senny wciąż często bywa zbyt późno rozpoznawany. Osoby, które podejrzewają u siebie to schorzenie powinny udać się do swojego lekarza pierwszego kontaktu. To on wystawia skierowanie do odpowiedniej poradni pulmonologicznej w celu dalszego, specjalistycznego leczenia. W czasie diagnostyki wykonywana jest polisomnografia, w w przypadku zdiagnozowania choroby wyznacza się też ciśnienie terapeutyczne. W zależności od ośrodka choremu wypożyczany zostaje aparat do leczenia na jedną lub dwie noce. Jest to tzw. próba terapeutyczna. Po jej zakończeniu lekarz wystawia wniosek o dofinansowanie takiego sprzętu, a w wypisie znajduje się zalecenie odnośnie terapii leczniczej. Niezwykle ważną kwestią jest wybór odpowiedniego aparatu CPAP i maski. Od tego uzależniona jest bowiem skuteczność leczenia. Najczęściej pomocą służy oczywiście lekarz. Niedopasowanie maski – jej nieszczelność prowadzi bowiem do zaniechania terapii. Korzyści wynikające z leczenia bezdechu sennego są ogromne i nie do przecenienia.