Niemal każdy chłopiec w wieku dziecięcym bawił się w policjantów i złodziei. Większość zawsze chciał w tej zabawie występować jako policjant. Niebieski mundur, fajna czapka i do tego radiowóz na sygnale były dla małych chłopców wielką frajdą. Kiedy tylko w okolicy pojawiali się mundurowi, natychmiast dzieci zbiegały się popatrzeć na ich działania.

Część z tych chłopców gdy dorastała nie zapominała o zabawie w policjantów i złodziei. Niektórzy podwórkową zabawę potraktowali bardzo poważnie i postanowili związać swoją przyszłość z policją.
Dzisiaj niemal każdy sprawny fizycznie człowiek, po spełnieniu pewnych wymogów, może wstąpić do policji i pełnić służbę jako funkcjonariusz.

Testy do policji odbywają się kilka razy do roku. Poza częścią pisemną i ustną sprawdzającą wiedzę kandydata, testy do policji sprawdzają także jego predyspozycje fizyczne i ogólną sprawność. Pomyślne przejście wszystkich etapów rekrutacji i testów sprawi, że dziecięce zabawy na podwórku mogą pewnego dnia stać się rzeczywistym sposobem na życie.