Indukcja znieczulenia ogólnego

Indukcja znieczulenia ogólnego jest procedurą niesamowicie prosta. Polega ona przede wszystkim na zastosowaniu odpowiednich preparatów w celu uśpienia pacjenta, zniesienia bólu oraz zmniejszenia napięcia mięśniowego. Kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym oraz wszelkie operacje mogą być wskazaniami do wprowadzenia pacjenta do takiego stanu.

Jak wygląda indukcja znieczulenia?
Indukcja znieczulenia polega na bezpiecznym uśpieniu pacjenta, zwiotczeniu jego ciała oraz intubacji dotchawiczej, co pozwala wentylować pacjenta respiratorem oraz umożliwia zabezpieczenie jego dróg oddechowych przed aspiracją treści pokarmowych.

Wstępnym elementem znieczulenia ogólnego jest rzecz jasna podanie odpowiednich leków. Zanim się to jednak zrobi konieczne jest podanie pacjentowi odpowiedniej ilości stuprocentowego tlenu. Ma to zabezpieczyć jego organizm na czas bezdechu w trakcie próby intubacji dotchawiczej. Następnie pacjent dostaje środek usypiający dożylny i zasypia. W kolejnych etapach podaje się preparat zwiotczający mięśnie i intubuje się pacjenta podając jednocześnie leki przeciwbólowe.