Jak powstaje czerniak?

Wiele powiedziano już na temat dróg powstawania czerniaka. Powszechnie kojarzony ten nowotwór jest z promieniowaniem UV, opalaniem lub korzystaniem z solariów. Co jednak jest równie istotne to fakt, że jest to nowotwór wyjątkowo specyficzny i cechujący się bardzo dużą złośliwością miejscową i zdolnością do tworzenia przerzutów.

Biochemia i cytofizjologia czerniaka

Usuwanie znamion warszawa, zwłaszcza tych podejrzanych ma olbrzymie znaczenie w przeciwdziałaniu rozwojowi czerniaka złośliwego. Zastosowanie odpowiednich procedur pozwala zapobiec stworzeniu się mutacji, które doprowadzą do powstania nowotworu złośliwego o nieograniczonym potencjale do wzrostu. Bardzo istotne jest również właściwe podejście do kwestii terapeutycznych i zrozumienie całościowej biochemii rozwoju czerniaka złośliwego skóry.

W czerniaku najczęstszą jest mutacja w obrębie genu szlaku kinazy tyrozynowej MAP/ERK, a dokładniej – genu BRAF. Ten gen uszkodzony jest w najszerszej grupie przypadków i wymaga szczególnej uwagi.