Inteligencja – czy się z nią rodzimy?

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że dobre oceny w szkole nie świadczą o wysokim IQ. Wiele osób bardzo dużo pracy wkłada w to, żeby uzyskać dobre stopnie. Inteligencja może zostać podzielona na inteligencję językową, muzyczną, logiczno-matematyczną, ruchową, wizualno-przestrzenną, interpersonalną, a nawet przyrodniczą. Czasami bywa i tak, że inteligencja logiczno-matematyczna jest u kogoś wysoko rozwinięta, podczas gdy ta sama osoba ma duży problem w kontaktach z innymi ludźmi. Okazuje się, że każdy z nas ma inne proporcje między poszczególnymi typami inteligencji. Nasze IQ może zostać zbadane już na wczesnym etapie naszego rozwoju. Służą w tym celu liczne testy, które wykonuje się w gabinecie u specjalisty. W celu zbadania swojego ilorazu inteligencji możesz też rozwiązać dostępne w internecie zadania, za które zostaniesz odpowiednio wypunktowany, a wynik testu zostanie Ci podesłany smsem po dokonaniu odpowiedniej opłaty. Warto wiedzieć, że to jakim typ inteligencji u nas dominuje jest w dużej mierze uwarunkowane genetycznie.