Czy każdy człowiek jest inteligentny?

Homo sapiens, czyli człowiek rozumny. Ludzie charakteryzują się zdolnością myślenia. Potrafią myśleć, co sprawia, że na tle innych ssaków zajmują pierwsze miejsce. Tylko czy każdy każdy człowiek posiada inteligencję? Na przestrzeni czasów udało się skonstruować specjalny test, dzięki któremu jest możliwy pomiar inteligencji każdej osoby.

Czym jest inteligencja?
Inteligencja – pochodzi od łacińskiego słowa intelligentia – zdolność pojmowania, rozum – oznacza umiejętność postrzegania, analizowania oraz zdolność adaptacji do zmian w otoczeniu. Inteligencja oznacza również zdolność rozumienia, uczenia się, a także zdolność wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach.

Do opisania inteligencji danej osoby w odniesieniu do pozostałych członków populacji służy tak zwany iloraz inteligencji, czyli IQ. Około połowa całej populacji osiąga wynik w zakresie 90 do 110 co świadczy o przeciętnym IQ. Wynik powyżej 140 świadczy o inteligencji na poziomie geniusza, a wynik wynik do 20 cechuje osoby niezdolne do nauki.