Jeżeli jesteśmy zdecydowani na uzysk wysokiej liczby jaj, wtedy zakupić należy pisklęta ras nieśnych. Do tego typu użytkowego należą leghorny lub kury mieszańce, pochodzące z krzyżowania takich ras jak: New Hampshire x Sussex, Rhode Island Red, x Sus-sex i in. Kierunek produkcji mięsnej – to odchów brojlerów pochodzących z licznych krzyżowań międzyliniowych i międzyrasowych. Ten typ chowu dostarcza nam drobiu rzeźnego, o wadze przekraczającej 1,5 kg w 8-9 tygodniu życia, ale wymagającego w żywieniu specjalnych pasz przemysłowych, pokrywających w pełni zapotrzebowanie ptaków. Również niezbędne są właściwe pomieszczenia dostosowane do produkcji brojlerów. Dla drobnej hodowli najbardziej przydatne są rasy nieśno-mięsne. Ten typ użytkowy kur charakteryzuje się stosunkowo wysoką wydajnością nieśną oraz stanowi dobry materiał rzeźny. Z ras najczęściej użytkowanych wyróżnić należy Sussex i Rhode Island Red oraz liczne mieszańce.