Odżywianie wcześniaków

O ile zdrowy, donoszony noworodek szybko pokonuje wysiłek związany ze ssaniem, o ty­le dziecko urodzone przedwcześnie może mieć trudności w przyjmowaniu pokarmu. Młode, w sensie wieku płodowego, wcześniaki nie mają odruchu ssania lub jest on je­szcze słabo wykształcony. Nie mają też od­ruchu połykania i krztuszenia, łatwo mogą zachłysnąć się pokarmem.

Wymagają kar­mienia przez zgłębnik do-żołądkowy albo kroplami za pomocą kroplomierza. Wcześniaki o niskiej wadze urodzeniowej przebywa­ją dłużej na oddziale wcześniaków, gdzie ma­ją zapewnioną pełną opiekę, a do domu są wypisywane dopiero wtedy, gdy osiągną wa­gę ciała 2000 g i są już poza granicą niebez­pieczeństwa związanego ze złą adaptacją i upośledzeniem funkcji życiowych. Najodpowiedniejszym pokarmem dla wcześ­niaka jest mleko kobiece. W przypadku braku pokarmu matki można zastąpić go pokar­mem innej matki i podawać po przegotowa­niu. Jeśli nie ma i tej możliwości, pozostaje karmienie sztuczne specjalnymi mieszanka­mi z humanizowanego mleka, krowiego (Hu­mana 0 i 1), a później mieszankami mle­cznymi wzbogacanymi glukozą. Zapotrzebowanie energetyczne wcześniaka wynosi początkowo 126 kJ (30 kcal) na 1 kg i 30—40 ml płynu na 1 kg wagi ciała do 586 kJ (140 kcal) na 1 kg wagi ciała.

Wcześniak wymaga większej liczby posiłków (7—10 na dobę) i mniejszych objętości. Pojedyncze porcje pokarmów powoli zwiększa się aż do pełnego zapotrzebowania wodnego i energetycznego. Wcześniaki początkowo wolniej przybierają na wadze, za to później bardzo gwałtownie rosną i zwiększają wagę ciała, aby nadrobić gorszy start. Należy wystrzegać się wmuszania dziecku większych ilości mle­ka, a potem innych potraw, hamuje to bo­wiem naturalne uczucie głodu.

Nowe potrawy należy wprowadzać ostrożnie i w małych ilościach, najlepiej łyżeczką. Karmienie wcześniaka nie odbiega od spo­sobu żywienia naturalnego, mieszanego i sztucznego. Jedynie dawki witamin są więk­sze, zachodzi też potrzeba podawania prepa­ratów żelaza przy częstej u tych dzieci nie­dokrwistości. Wcześniaki powinny pozosta­wać pod stałą opieką lekarską w poradni dla wcześniaków.