Najprostsze poidełka wykonujemy z butelki zamkniętej korkiem gumowym z otworem w środku, przez który wsuwamy rurkę szklaną. Po napełnieniu butelki wodą, odwracamy ją do góry dnem i umocowujemy do opowiedniego stojaka. Koniec rurki powinien być zanurzony we właściwym poidełku wykonanym z okrągłego pojemnicżka. Wielkość pojemniczka nie powinna być zbyt duża, aby kurczęta nie wskakiwały do niego i nie zabrudzały wody. Przy odchowie kurcząt do wieku 6 tygodni, przeznaczamy Im2 podłogi na ok. 20 sztuk. Ponieważ trudno spełnić ten wymóg w dużym kurniku, kilkadziesiąt sztuk kurcząt można wychować w sztucznej kwoce, w kształcie pudła o wymiarach 130 x 50 x 30 cm, podzielonego na dwie komory. Jedna z nich służy do ogrzewania piskląt, a druga przeznaczona jest do karmienia i pojenia. Sztuczną kwokę przykrywamy ramą z rozpiętą siatką, uniemożliającą wyskakiwanie.