Znacznie mniejszą grupę (ok. 20%) wód butelkowanych produkowanych w Polsce stanowią naturalne wody mineralne. Niektóre z wód należących do tego rodzaju charakteryzują się znaczną zawartością jednego lub więcej składników mineralnych, które mają znaczenie fizjologiczne, takich jak: magnez, wapń, chlorki, fluorki, jodki, wodorowęglany, siarczany, sód. Są wśród nich wody nisko-, średnio- i wysokozmineralizowane. Rodzaj tych składników oraz ich stężenie w danej wodzie decydują o jej szczególnych właściwościach: odżywczych lub dietetycznych, a tym samym o doborze wody przez konsumenta, stosownie do potrzeb jego organizmu. Równocześnie ze względu na te szczególne właściwości, zwłaszcza znaczną zawartość fluorków, sodu czy chlorków, niektóre naturalne wody mineralne nie powinny być spożywane w dużych ilościach bez ograniczenia dawki dziennej. Niektóre z tych wód np. wysokozmineralizowane wody ze znaczną zawartością chlorku sodowego nie są zalecane dla osób z nadciśnieniem lub chorobami nerek, a także dla dzieci. Dla tych osób przeznaczone są wody z niską zawartością tego składnika. Zastrzeżenia i wskazówki dotyczące ograniczeń lub zaleceń do spożywania konkretnej naturalnej wody mineralnej i jej szczególnych właściwości powinny być podane na etykiecie.

– Woda stołowa
Najmniej liczną grupą wód opakowanych są wody stołowe. Są one produkowane najczęściej dla potrzeb określonych grup ludności, np. pracujących fizycznie w uciążliwych warunkach termicznych lub sportowców, czyli osób wymagających podaży tylko określonych składników mineralnych, np. sodu, potasu, chlorków, wapnia i magnezu. Właśnie te określone składniki mineralne w ustalonej ilości można dodać do naturalnej wody źródlanej, uzyskując wodę stołową. W odróżnieniu od poprzednich rodzajów wody nie przysługuje jej określenie naturalna, ponieważ jej skład mineralny jest modyfikowany w toku produkcji.