Wody butelkowane
W wielu gospodarstwach domowych w Polsce, zwłaszcza wielkomiejskich, a także instytucjach i zakładach pracy, do picia i przygotowywania napojów (kawa, herbata) wykorzystuje się obecnie wody butelkowane. Są one ogólnodostępne w opakowaniach różnego typu i różnych pojemności. Powszechnej dostępności tych wód powinno towarzyszyć przede wszystkim rzetelne informowanie konsumenta o rodzajach udostępnianej wody i jej przeznaczeniu, a także o właściwym sposobie zabezpieczenia jej jakości w miejscu sprzedaży, magazynowania i użytkowania, w tym także w warunkach domowych. Niektóre informacje konsument może znaleźć w opisie wody na opakowaniu, pod warunkiem, że jest on zredagowany rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, a nie tylko z interesem producenta.

W języku potocznym wszystkie wody butelkowane udostępniane w handlu określa się jako wody mineralne. Tymczasem naturalna woda mineralna, bo taka jest jej prawidłowa nazwa, to jeden z trzech rodzajów wody obok naturalnej wody źródlanej i wody stołowej. To rozróżnienie jest związane głównie z przeznaczeniem danego rodzaju wody do określonego celu i dla określonej grupy konsumentów. Nie oznacza ono różnic w jakości czy bezpieczeństwie zdrowotnym wód.