Skuteczność psychoterapii
Jaka jest najskuteczniejsza psychoterapia? Niestety, ale każda jednoznaczna odpowiedź na to pytanie wzbudziłaby ogromne kontrowersje. Okazuje się bowiem, że psychoterapeuci nie są zgodni co do tego, która psychoterapia jest najskuteczniejsza. Jest oczywiste, że psychoterapeuci, których specjalnością jest psychoterapia behawioralna, uważają, że to ona jest najlepsza. Natomiast ci, którzy specjalizują się w psychoanalizie, sądzą zwykle, że jest to jedyny skuteczny sposób na wyleczenie większości schorzeń psychicznych. Wydaje się, że dobrym pomysłem jest łączenie różnych rodzajów psychoterapii. Dlatego też powstała psychoterapia poznawczo-behawioralna. Jest to swego rodzaju kompromis pomiędzy psychologami, specjalizującymi się w behawioryzmie, a zwolennikami psychologii poznawczej. Warto zauważyć, że są to dwie dziedziny psychologii, które są całkowicie różne. Behawioryści skupiają się tylko i wyłącznie na zachowaniu, natomiast psychologów poznawczych właściwie w ogóle ono nie interesuje. Dla nich ważne są procesy umysłowe.