Istnieje wiele rodzajów medytacji; każda z nich daje podobne efekty. Niektóre jej formy, jak na przykład buddyjska i hinduska medytacja zen, włączają elementy religijne, choć do ich praktykowania nie jest koniecz­ne wyznawanie takiej czy innej wiary. Jeszcze inną odmianę stanowi medytacja transcendentalna.

Zajęcia grupowe medytacji zen prowadzone są czasem bezpłatnie i przeważnie zawierają pewne elementy religijne. Ćwiczenia w grupie zwiększają intensywność przeżyć. Są często organizowane w formie tygo­dniowych lub weekendowych sesji.

Przed przystąpieniem do ćwiczenia medytacyjnego należy włożyć luźne ubranie, usiąść w spokojnym miejscu i rozpocząć od ćwiczeń od­dechowych. Nie ma potrzeby wiernego kopiowania wszystkich ćwiczeń – można zaadaptować je według własnych upodobań. Po opanowaniu podstaw medytacji najlepiej ćwiczyć dwa razy dziennie. Można to robić podczas krótkich przerw w biurze (jeśli znajdziesz jakieś odosobnione miejsce) lub po zakończeniu pracy, rozpoczynając w ten sposób relaksu­jący wieczór. Medytacja może towarzyszyć każdej terapii naturalnej, najlepiej jednak łączyć ją z metodami, w których umysł oddziałuje na ciało, jak na przykład z biologicznym sprzężeniem zwrotnym, wizualiza­cją, hipnozą, psychoterapią.