Test psychologiczny

Test psychologiczny dla kierowców umożliwia określenie ich sprawności o charakterze psychomotorycznym, a także przeanalizowanie ich procesów poznawczych. Badania psychotechniczne obejmują zarówno zagadnienia związane z medycyną pracy, jak i z psychologią transportu. W obecnych czasach ten rodzaj badania posiada trzy główne elementy. Wśród nich można wymienić analizę sprawności psychofizycznej, sprawdzenie zdolności poznawczych danego kierowcy oraz analizę osobowości danej osoby oraz jej dojrzałość psychiczną. Testami psychologicznymi badane są dwie grupy osób. Z jednej strony są to osoby kierowane przez pracodawców z uwagi na wstępne lub okresowe badania niezbędne do pracy. Zaś z drugiej strony są to wszyscy kierowcy wyższych kategorii, którzy zawodowo zajmują się przewozami. Wśród nich można wyróżnić kierowców zawodowych, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, wszystkich instruktorów oraz egzaminatorów, kierowców samochodów służbowych, operatorów wózków widłowych, suwnic oraz innego rodzaju maszyn, a także pracowników, którzy zostali skierowani na badania przez swój zakład pracy. Testom psychologicznym podlegają także kierowcy, którzy przekroczyli liczę 24 punktów karnych lub prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Test psychologiczny dla kierowców odbywa się zazwyczaj co pięć lat, jednakże istnieją pewne wyjątki od tej zasady. Kierowcy, którzy ukończyli 60 rok życia zobowiązani są przechodzić tego rodzaju testy co 30 miesięcy. Natomiast osoby, które przekroczyły limit punktów karnych test odbywają tylko raz.