Edukacja ekologiczna kryje w sobie praktycznie wszystkie formy działalności, które skierowane są bezpośrednio do społeczeństwa. Szczególny nacisk kładziony jest na krzewienie tej wiedzy u dzieci oraz młodzieży. Formy tej działalności mają na celu na rozszerzanie świadomości ekologicznej. Proces ten polega na wpajaniu konkretnych zachowań, mających na celu zachowania środowiska naturalnego w nienaruszonym stanie. Ważne jest także upowszechnianie wiedzy o przyrodzie. Obecnie edukacja ekologiczna prowadzona jest przez placówki oświatowe takie jak szkoły, zarówno publiczne oraz prywatne. Swoją działalność prowadzą także oczywiście organizacje ekologiczne. Edukacja przybiera różne formy. Może ona odbywać się poprzez rozdawanie ulotek oraz programów edukacyjnych. Obecnie edukacja ekologiczna znajduje się w formalnym systemie kształcenia. Mówi o tym specjalne rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Edukacja ekologiczna jest bardzo ważna, ponieważ o środowisko naturalne dbamy dla swoich pokoleń.