Słowo edukacja pochodzi od łacińskiego słowa „educatio” co oznacza wychowanie. Edukacja jest wielokrotnie definiowana na różne sposoby, np. w kontekście nauki, jest to proces, w którym zdobywa się wiedzę; również uznaje się, że definiuje to przekazywanie wiedzy i kształtowanie cech i umiejętności. Często wyodrębnia się różne formy edukacji: formalną/szkolną – kiedy człowiek edukuje się, aby uzyskać odpowiednie wykształcenie, dyplom; nieoficjalną – kształcenie się, bez zdobywania certyfikatów, poprzez aktywność w różnych stowarzyszeniach, a nawet pracy; nieformalną – czyli czas edukacji, kiedy kształtujemy własne wartości, cechy oraz postawy; samoedukacja – w przypadku braku satysfakcji z posiadanej wiedzy, pogłębiamy ją np. przez czytanie książek, akcydentalną – edukacja wynikająca z doświadczenia, które może być nawet nieoczekiwane, ale przynoszące wiedzę. Edukacja jest podstawowym elementem w ciągłości i utrzymaniu państwa. Bez edukacji nie da się istnieć, ponieważ człowiek musi się rozwijać.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.