Rozwój umysłowy jest bardzo ważny. Można pokusić się o stwierdzenie, że nawet ważniejszy niż fizyczny. Choć jeden i drugi jest równie potrzebny i niezbędny do normalnego funkcjonowania. Edukacja jest pojęciem związanym z rozwojem umysłowym, jak również wiedzą człowieka, która jest w życiu wykorzystywana do różnorakich celów. Wiedzę możemy zdobywać wszędzie, choć najważniejszym jej źródłem jest szkoła. Edukacja formalna w Polsce podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej i Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Edukacja szkolna poza podstawową funkcją, jaką jest przekazywanie wiedzy ma za zadanie kształtowanie odpowiedniej postawy młodego człowieka. Jak również kształtowania umiejętności, oraz pozytywnych cech jednostki, jak: współdziałanie w grupie, współzawodnictwo, umiejętność radzenia sobie z porażkami i sukcesami, budowanie poczucia wartości, koleżeńskość, współczucie, niesienia pomocy potrzebującym, itd. Edukacja szkolna ma także za zadanie przygotowanie ucznia do pełnienia w przyszłości samodzielnych funkcji, czyli przygotowanie dziecka do życia w dorosłości.