Edukować można się w różnorakich kierunkach. Ogólnie przyjętym określeniem jest to, że edukacja ma za zadanie rozwijać jednostkę intelektualnie, kształtować jej świadomość i zapewnić kształcenie umiejętności. Gdy mamy na myśli zdobywanie wiedzy w różnych kierunkach jednocześnie, to wówczas mówimy, że jest to edukacja ogólna. Lecz może istnieć podział na różnorodne jej kierunki, np. edukacja ekologiczna, edukacja seksualna, edukacja dorosłych, edukacja dzieci i młodzieży, itd. Każdy rodzaj jest ważny i potrzebny, gdyż świadomość i rozwój intelektualny wzbogaca i przynosi chlubę nie tylko dla jednostki, ale również dla całego społeczeństwa. Dlatego w kraju dobrze zarządzanym kładzie się duży nacisk na rozwój edukacji. Doskonalić wiedzę mogą i powinni nie tylko ci ludzie, którzy mają taką potrzebę wynikającą z braku wykształcenia, ale również te osoby, które osiągnęły już wysoki poziom wykształcenia. Dlatego, iż rozwój osobisty kończy się dopiero wraz ze śmiercią człowieka. A puki człowiek żyje zawsze jest coś do nadrobienia w sferze intelektualnej.