Dziś zarówno tematyka ekologii , jak i oszczędnego wykorzystania źródeł energii , to jedne z najczęściej poruszanych zagadnień na różnorodnych światowych konferencjach, zjazdach, czy szczytach największych państw. Największe między narodowe organizacje, których dziedziną działalności jest ochroną środowiska i zasobów naturalnych, przygotowują wiele kampanii informacyjno – społecznych, które mają zwrócić naszą uwagę na problem coraz mniejszej ilości zasobów naturalnych oraz zanieczyszczenia środowiska. Ich członkowie i wolontariusze ostrzegają przed ostatecznym wyczerpaniem naturalnych zasobów oraz zbyt dużą emisją dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów. Jednym z rozwiązań jest szukanie sposobów na wytwarzanie prądu, czy innego rodzaju energii, wśród źródeł energii, które są odnawialne i nie wprowadzają do środowiska szkodliwych czynników.

Takim przykładem rodzajem zasobu, który jest zarazem naturalny, a także jego wykorzystanie nie wpływa negatywnie na nasze środowisko, jest energia słoneczna. Jednak, by z promieniowania słonecznego wytworzyła się energia, niezbędny jest specjalistyczny sprzęt, czyli zestawy solarne. W ich skład wchodzą baterie słoneczne, które dzięki specjalnej, lustrzanej budowie i zastosowaniu zjawiska fotowoltaicznego, absorbują promieniowanie słoneczne i przemieniają wytworzone ciepło, dzięki specjalnym nośnikom ciepła (cieczy lub gazu) tworzą energię elektryczną. W skład baterii słonecznych wchodzą połączone razem ogniwa fotowoltaiczne, zwane również ogniwami słonecznymi, które są elementem półprzewodnikowym. W zależności od ilości i sposobów łączenia ogniw, możemy uzyskać baterie słoneczne o różnych prądach i napięciach. Ich zastosowanie ma głównie miejsce elektrowniach słonecznych, sztucznych satelitach, samochodach z napędem hybrydowym, a także w kalkulatorach, czy zegarkach. Stosuje się je również w miejscach, gdzie mamy trudności z dostępem do innego źródła energii elektrycznej.

Przykładami zastosowania mogą być chociażby: domki letniskowe, przyczepy kempingowe, czy pojazdy karawaningowe. Taki rodzaj sprzętu może zasilać także sygnalizację świetlną, reklamy w postaci billboardów, czy tablic reklamowych, a także kamery przemysłowe i monitoring.