W sprzyjających warunkach termicznych, przy współudziale niektórych naturalnych składników wody, ich liczba już po dwóch godzinach może bardzo wzrosnąć, a następnie ponownie ulec obniżeniu. Większość tych bakterii ginie już w temperaturze ciała ludzkiego. W aktualnych przepisach polskich i europejskich nie wymaga się oznaczania tej grupy bakterii w wodzie opakowanej dostępnej na rynku. Obowiązuje jednak badanie ogólnej liczby bakterii wyhodowanych na agarze w temp. 20 st. C ± 2 st. i 36 st. C ± 2 st., zarówno w wodzie surowej ze źródła, jak też w wodzie opakowanej do 12-u godzin od rozlewu. Celem tego badania jest wykluczenie przypadkowego zanieczyszczenia wody w toku produkcji. Oznaczona liczba bakterii w wodzie opakowanej może być tylko wynikiem rozwoju tej liczby bakterii, które zostały stwierdzone w źródle i uznane jako charakterystyczne dla tego źródła.

Zachowanie wymaganych dla danego rodzaju wody właściwości oraz wymaganego stanu mikrobiologicznego, także w opakowaniu jednostkowym jest uwarunkowane przestrzeganiem przez producentów zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej oraz prowadzenia kontroli wewnętrznej. Produkcja wód butelkowanych podlega też kontroli sprawowanej przez Państwową Terenową Inspekcję Sanitarną. Nadzór ten obejmuje również produkty udostępniane w handlu.

Klasyfikacja wód butelkowanych

– Naturalna woda źródlana
Spośród wymienionych trzech rodzajów wody butelkowanej największą (ilościowo) grupę stanowią naturalne wody źródlane (ok. 75% ogółu wód pakowanych). Rozlewane są często do dużych opakowań (5,0 – 19,0 l) i dostarczane bezpośrednio do odbiorców indywidualnych. Naturalne wody źródlane ze względu na niski stopień mineralizacji są przydatne do codziennego, stałego spożywania, bez konieczności ograniczania ilości wypijanej wody. Są one bezpieczne zarówno dla dzieci, osób dorosłych, jak też starszych. Naturalna woda źródlana może być używana także do przygotowywania pokarmów i napojów. Proces gotowania nie powoduje zmiany jej jakości. Picie naturalnej wody źródlanej w ilości co najmniej 2,0 l dziennie zapewnia dostarczenie organizmowi wody całkowicie bezpiecznej pod względem jakości zdrowotnej.