Jak będziemy mogli zauważyć, w przypadku zachorowania na pewne choroby, nie można mieć stuprocentowej pewności, że się będzie zdrowym po przeprowadzonej terapii, czy ewentualnej rehabilitacji. Tak też jest wtedy, gdy przechodzi się udar mózgu, którego skutki są zwykle trudne do przewidzenia, ponieważ wszystko zależy od tego, jak zachowa się dany organizm. Z tego też powodu trudno jest ustalić w takim przypadku jakieś rokowania, niemniej będą one zdecydowanie lepsze, jeśli pacjent od razu zostanie przewieziony do specjalistycznej placówki, w której natychmiast zostanie podłączony do odpowiedniej aparatury diagnostycznej i poddany leczeniu oraz całodobowej opiece lekarskiej. Tylko w takiej sytuacji rokowania mogą być w miarę zadowalające, jednak trzeba pamiętać o tym, że ostateczny wynik będzie mógł zostać ustalony dopiero po długoterminowym okresie rehabilitacji, w której pacjent powinien współpracować na tyle, na ile będzie w stanie. Objawy udaru mózgu mogą być naprawdę różne, w tym dotyczące porażenia, które może być rozległe, jak i połowiczne. W przypadku, kiedy udar mózgu dosięgnie bliską nam osobę, bardzo trudno jest się odnaleźć w takiej sytuacji i zarazem być wsparciem dla tej osoby, podnosząc ją na duchu podczas terapii i rehabilitacji. Warto jednak pomału oswajać się z myślą, że chory może już nigdy nie być w pełni sprawny – w takiej sytuacji znacznie łatwiej będzie można przyjąć do wiadomości to, że jednak rehabilitacja dała stuprocentową poprawę, niż jeśli okaże się, że jednak pacjent nie wrócił do pełnego zdrowia.