Udar mózgu to naprawdę poważna choroba, która często kończy się śmiercią. Atak ma zwykle charakter nagły a chory wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. W przypadku zwłoki w udzielaniu pomocy, rokowania są gorsze. Istnieją pewne stałe cechy, które powodują, że jedne osoby są bardziej narażone na tę chorobę a inne mniej. Jednakże większość przyczyn udaru mózgu można zlikwidować przy pomocy zdrowego rozsądku, dobrej woli oraz lekarza pierwszego kontaktu. Jak i w przypadku innych chorób czynnikami sprzyjającymi udarom są między innymi otyłość i wynikające z niej nadciśnienie tętnicze oraz cukrzyca. Wszystkie osoby z nadwagą dobrze wiedzą, że walka z dodatkowymi kilogramami jest naprawdę bardzo trudna, wymaga wiele wysiłku i starań, najczęściej kończy się też niepowodzeniem. Jednakże mając wizję wystąpienia udaru, warto chyba zadać sobie nieco trudu – a może i sporo trudu – aby mu przeciwdziałać. Innym z czynników, które predestynują do udaru jest na przykład palenie papierosów, coraz powszechniejsze wśród młodzieży, pomimo różnych kampanii społecznych, nadmierne spożywanie alkoholu i stosowanie niektórych narkotyków. Ciekawe, że osoby z problemem alkoholowym, które często wcale nie chcą podejmować leczenia, kiedy jednak się na nie zdecydują, mają wiele możliwości, natomiast palacze nie mają zbyt wielu opcji bezpłatnej pomocy i muszą radzić sobie sami.