Wzmocnienie układu mięśniowo-kostnego i zachowanie prawidłowej postawy

Pozycja drzewa. Aby utrzymać się w tej pozycji, być może na początku będziesz musiała posłużyć się krzesłem, jednakże z czasem nabierzesz sprawności i pozycję tę, wzmacniającą całe ciało, będziesz wykonywać bez trudu.

Stań wyprostowana i oddychaj głęboko. Złóż ręce przed sobą jak do modlitwy. Obróć prawą stopę prostopadle do lewej i przysuń piętę doty­kając do łuku lewej stopy po stronie wewnętrznej. Prawą ręką chwyć prawą stopę i unieś ją tak, aby spód stopy znalazł się jak najbliżej lewego biodra (prawa noga tworzy trójkąt z lewą). Jeżeli musisz się podeprzeć, użyj krzesła, staraj się jednak zachować równowagę opierając się całym ciężarem na lewej stopie. Czasem pomaga wpatrywanie się w jakiś punkt na ścianie. Wytrzymaj w tej pozycji 30 sekund. Następnie powtórz to samo z drugą nogą. Stopniowo zwiększaj czas do kilku minut. Spróbuj wykonać tę samą pozycję unosząc nad głowę ręce ze złączonymi dłońmi.