W okresie menopauzy, gdy organizm przechodzi szereg przemian fizjologicznych, zioła mogą złagodzić wiele dolegliwości. Tradycyjne le­czenie alopatyczne – zastępcza terapia estrogenowa – często wywiera szkodliwe działanie. Ziołolecznictwo nie tylko może zaoferować bezpiecz­ną naturalną formę hormonalnej terapii zastępczej, ale także udostępnić wiele sposobów radzenia sobie z dolegliwościami wieku przekwitania.

Przyjmowanie ziół w zalecanych ilościach może zminimalizować nie­które objawy prawie natychmiast, jednakże korzyści z ich stosowania rosną wraz z upływem czasu. Jak już wiemy, w żadnym wypadku nie należy przyjmować ziół dłużej ani w większych dawkach niż niżej zaleca­ne. Zioła nie powinny być aplikowane w czasie stosowania aromaterapii lub homeopatii, mogą być jednak łączone z większością innych natural­nych form terapii.

Przed podjęciem decyzji o leczeniu ziołami należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.