W celu otrzymania ładnych i prostych korzeni trzeba w połowie lipca odgarnąć ziemię z jednej strony roślin chrzanu i odsłonić korzenie główne, aby odciąć ostrym nożem grubsze korzenie boczne. Pozostawia się jedynie 2-3 korzenie boczne, wyrastające z dolnej części korzenia głównego; będą one użyte na sadzonki w następnym roku. Przy obcinaniu korzeni bocznych zostawia się roślinie jedną lub dwie rozety liściowe, a pozostałe obłamuje się lub obcina nożem. Po dokonaniu tych zabiegów korzenie chrzanu ponownie obsypuje się ziemią. Po obcięciu korzeni zasila się chrzan dawką saletry w ilości 10 g/m2 i ponownie taką samą dawką w 3-4 tygodnie później. Zbiór chrzanu przeprowadza się późną jesienią, wykopując dokładnie całą roślinę. Z 1 m2 można osiągnąć plon w wysokości 1-1,5 kg. Dotychczas nie było wyodrębnionych odmian chrzanu, istniały jedynie lokalne typy. Najczęściej spotykane są: Maliński i Czeski, o długich korzeniach grubości do 5 cm, oraz Bawarski o korzeniach krótszych i grubszych, zwężających się ku dołowi. Jak już wcześniej napisano, chrzan rozmnaża się z sadzonek korzeniowych. Dzieje się tak dlatego, gdyż chrzan, wprawdzie kwitnie w naszym klimacie, ale nie wydaje nasion. Stąd trudności z wyhodowaniem nowych odmian.