Obumarłe rośliny i cząstki roślin są naturalnymi dostawcami pokarmu dla istot żyjących na Ziemi. Ale jeśli my, ludzie, zbieramy z pól rośliny, to musimy potem dostarczyć pożywienia mieszkańcom Ziemi. Nawożenie nie może więc jedynie dostarczać pożywienia roślinom, ale powinno uwzględniać również potrzeby organizmów żyjących w glebie. Żyzność naszych użytków rolnych, osiągniemy tylko wtedy, gdy w każdym przypadku dostarczymy glebie substancji organicznych. Tak patrząc na zagadnienie aktywności żywych organizmów gleby, pojęcie ?nawożenia” nabiera szerszego wymiaru. Substancją, która potrafi dostarczyć pokarmu zarówno dla zwierząt glebowych jak i dla roślin oraz w sposób istotny przyczynić się do wzbogacenia gleby w próchnicę, jest kompost. Możemy go wytwarzać sami z odpadów w gospodarstwie domowym i w ogrodzie. Przy czym powstanie końcowego produktu znacznie przyspiesza i wzbogaca dodatek mączki rogowej tj. wapna i gliny. Wielki wpływ na otoczenie w glebie mają korzenie roślin. Korzenie wydzielają cały szereg substancji, które służą za pożywienie organizmom ziemnym. Dlatego wielka ich ilość skupia się w najbliższym otoczeniu korzeni roślinnych. Ilość bakterii na przykład w strefie korzeniowej jest 10 do 20- krotnie wyższa niż w glebie pozbawionej korzeni. W strefie korzeniowej występują głównie bakterie o kształcie laseczek, zaś obfita podaż pokarmów z kolei prowadzi do tego, że w dużo większym stopniu występują w pobliżu korzeni grzyby, glony, robaki, skoczogonki i wije.