Inteligencja twórcza, to jedyna z rodzaju inteligencji określonej przez amerykańską grupę z uniwersytetu Bowling Green podczas eksperymentu w 1967 r.

Miara inteligencji emocjonalnej jest do tej pory nie ustalona. Jak w przypadku inteligencji społecznej możemy miarą jej nazwać stosunki jakie nas łączą z otaczającym światem, czy jesteśmy otwarci na ludzi z ich emocjami czy też żyjemy z boku społeczeństwa. Logiczne myślenie czyli znane nam wszystkim IQ jest najłatwiejszą do zmierzenia i określenia inteligencją. Logiczne zdania w testach na inteligencję pokazują nam zdolności logicznego myślenia i wiązania poszczególnych elementów zadań w jedną całość.

Inteligencja czy zdolności?

Co ciekawe na inteligencję twórczą mogą mieć wpływ nie przewidywalne doznania oraz ciekawe rzeczy jak jedzenie czy dieta białkowa. Mając odczynienia a z inteligencją emocjonalną , twórcza , bardzo subiektywna będzie ocena osób pod tym kątem.

Inteligencje rozumiemy pod pozorem umiejętności i zdolności artystycznych, plastycznych, muzycznych i literackich Ale pod pojęciem „inteligencja twórcza” kryje się przede wszystkim postawa twórcza, czyli zdolność tworzenia czegoś nowego, zdolność do oryginalnego, nowatorskiego myślenia. Cechuje ją pomysłowość, innowacyjność, fantazja i intuicja, a także umiejętność generowania nowych koncepcji. Myślenie kreatywne to wymyślanie, eksperymentowanie i łamanie zasad.

Człowiek kreatywny szybko i łatwo radzi sobie z nowymi sytuacjami, potrafi dokonać ich wszechstronnej oceny posługując się wyobraźnią. Ma ciekawe pomysły i często znajduje oryginalne rozwiązania. Osobę o dobrze rozwiniętej inteligencji twórczej charakteryzuje ciekawość świata i ludzi, dusza poszukiwacza, łatwość dostosowywania się do zmian, pomysłowość, bogata wyobraźnia, umiejętność dostrzegania problemów i ich rozwiązywania, szczególne uzdolnienia, poczucie humoru.

Ten rodzaj twórczego myślenia nie cechuje wyłącznie wynalazców, artystów czy naukowców. Kreatywność jest naturalną ludzką cechą, tak naturalną, że niemal nie zdajemy sobie sprawy z tego, kiedy robimy z niej użytek. Wszyscy jesteśmy kreatywni, mamy oryginalne, nowatorskie pomysły, cechuje nas intuicja i wyobraźnia.

inteligencja twórcza a poziom IQ czy zachęca do działania?

Przecież wielkie pomysły nie zawsze są zaplanowane Wszyscy znamy takie chwile, kiedy mimo usilnych starań żaden ciekawy pomysł czy rozwiązanie problemu nie przychodzi nam do głowy, a potem jakiś nagły impuls dociera do naszej świadomości i ni stąd ni zowąd wpadamy na doskonały pomysł lub rozwiązanie problemu. W ten sposób daje o sobie znać nasza inteligencja twórcza. Wiele wynalazków w dziejach ludzkości jest wynikiem takich nagłych przebudzeni i olśnieni.

Podczas gdy jedni drepczą wciąż tymi samymi ścieżkami i powtarzają wciąż te same błędy, inni nie znają żadnych ograniczeń i wszędzie znajdują nowe, ciekawe rozwiązania. Często brakuje nam nowych i oryginalnych pomysłów, i nie ma w tym nic dziwnego. Wynika to ze sposobu naszego funkcjonowania. Na ogół niezbyt chętnie podejmujemy jakikolwiek wysiłek twórczy. Hamuje nas w jego podejmowaniu – podobnie jak to się dzieje w przypadku inteligencji logicznej – brak wiary w nasze umiejętności w tej dziedzinie. Uważamy, że nie jesteśmy wystarczająco zdolni aby móc swojej inteligencji twórczej zaufać.

Większość z nas nie uważa że się za osoby twórcze a to co robimy nie ma nic wspólnego z kreatywnością. Wydaje nam się, że twórcze myślenie cechuje ludzi zajmujących się, sztuką, rozrywką, reklamą, biznesem. Tymczasem myślenie twórcze leży u podstaw wielu sukcesów, i to zarówno zawodowych, jak i tych leżących w sferze życia prywatnego. Okazuje się że zniechęca nas do wysiłków twórczych przekonanie, że nasze IQ nie jest tak wysokie zakładamy, że na pewno nie mamy żadnych zdolności twórczych.

Okazuje się jednak, że wielu znanych pisarzy, malarzy, muzyków, naukowców, ludzi biznesu wcale nie przewyższa nas pod względem poziomu inteligencji.

słowa kluczowe: 104 iq, 151 iq, inteligencja testy, testy zdolności poznawczych, iq statystyki, testy na inteligecje, pomiar iq, inteligencja werbalna test, inteligencja kreatywna, 106 iq,
przykładowe testy iq, co to jest iq