Wyniki badań krwi podają poziom „dobrego” cholesterolu HDL (lipoprotein o dużej gęstości), który wypiera „zły” cholesterol LDL (lipoproteiny o małej gęstości). Ogólnie mówiąc, poziom HDL powinien stanowić około jednej trzeciej całej jego zawartości. Innymi słowy, jeżeli całkowita ilość tego związku wynosi 160 miligramów, powinno być około 50 mili­gramów cholesterolu HDL i około 110 LDL. Jedzenie pożywienia bogate­go w błonnik rozpuszczalny, takiego jak świeże owoce i warzywa, otręby owsiane i warzywa strączkowe, powoduje obniżenie poziomu LDL, nato­miast czynniki genetyczne, brak ruchu fizycznego, palenie papierosów i otyłość obniżają z kolei poziom cholesterolu HDL.

Zaledwie połowa tłuszczu zawartego w mięsie wołowym i innych zwie­rząt kopytnych to tłuszcze nasycone. Podobnie jest z mięsem drobio­wym, które zawiera ich tylko nieco mniej. W produktach mlecznych dwie trzecie tłuszczu stanowią tłuszcze nasycone. Oczywiście wszystkie pro­dukty zwierzęce zawierają cholesterol. Oleje rybne, dla odmiany, są w większości Huszczami wielonienasyconymi. Podczas gdy większość tłuszczów nasyconych hamuje usuwanie cholesterolu z krwi, tłuszcze wielonienasycone i jednonienasycone obniżają jego poziom. Dieta ogra­niczająca spożycie tłuszczów nasyconych może też zmniejszyć szkody spowodowane przez wolne rodniki, substancje osłabiające system immunologiczny.