Medytacja

Medytacja, stan wyciszonej świadomości, wchodzi w skład wie­lu programów leczenia choroby nowotworowej. Metoda ta pomaga osiągnąć stan głębokiej fizjologicznej i emocjonalnej relaksacji, który jest podstawowym czynnikiem w procesie odtworzenia zdolności organi­zmu do samoleczenia. Medytowanie daje możliwość wyciszenia umysłu w okresach stresu emocjonalnego, towarzyszącego chorobie nowotworo­wej, oddziałującej na wszystkie aspekty życia chorego. Skupienie się na cierpieniu może znacznie ograniczyć zdolność organizmu do samolecze­nia. Wyciszając umysł podczas medytacji, można usunąć niepokoje związane z chorobą, określić potrzeby emocjonalne i fizyczne oraz od­tworzyć stan równowagi. Aby się zrelaksować, zaleca się medytację dwa razy dziennie. Jeżeli doświad­czasz ogromnego dyskomfortu, obserwuj swoje myśli związane z bólem i staraj się je od siebie odsuwać. Może się okazać, że regularnie stosowa­na medytacja nie tylko otworzy przed tobą nowe perspektywy, ale także ułatwi codzienne życie.