Udar mózgu powoduje wiele spustoszeń w organizmie człowieka, dlatego do rehabilitacji potrzeba wielu specjalistów z różnych dziedzin. Taki zespół terapeutów powinien okresowo spotykać się, aby określać najbardziej palące problemy, definiować najwłaściwsze cele rehabilitacji, monitorować postępy i planować wypis ze szpitala. Aktualnie dostępne dane nie pozwalają na udokumentowanie większej skuteczności jednych metod rehabilitacyjnych względem innych. W kontekście rehabilitacji uwzględniającej techniki ukierunkowane na skompensowanie pewnych braków przewiduje się możliwość zastosowania środków wspomagających jak ortezy i innych środków, jak laski, kule, chodziki czy wózki inwalidzkie. Dobrze jest również, aby rodzina osoby chorej została dokładnie i jasno poinformowana w kwestii konsekwencji udaru mózgu, przede wszystkim w zakresie zaburzeń poznawczych, nietrzymania moczu i stolca oraz zaburzeń psychicznych, jak też w zakresie istniejących ośrodków o zasięgu lokalnym czy krajowym, które mogą pomóc przy osobie chorej, oraz o pracownikach społecznych, którzy pomagają w opanowaniu stresu rodzinom osób dotkniętych udarem. Ważne jest to, że również pacjenci w podeszłym wieku mogą być rehabilitowani, tyle że w takich wypadkach należy uwzględnić także ocenę specjalisty geriatrii. Każdy pacjent po upływie sześciu miesięcy lub więcej od udaru powinien zostać ponownie przebadany z ukierunkowaniem na określenie dalszych wymagań co do rehabilitacji.