Jak każdy wie osoba po udarze mózgu wymaga rehabilitacji jednak szpital nie będzie takie osoby trzymał na szpitalnym łóżku w nieskończoność. Możemy się spodziewać, że w momencie osiągnięcia przez chorego stanu zdrowia niezagrażającemu jego życiu możemy się spodziewać wypisu ze szpitala. Każdy myśli, że w takiej sytuacji pozostaje sam sobie i ma sobie sam radzić. Jest to bardzo mylne myślenie. Po wyjściu ze szpitala przysługuje nam przede wszystkim dalszy ciąg rehabilitacji. Powinniśmy mieć do opieki przydzieloną pielęgniarkę środowiskową. Bardzo ważne jest to, że osoba chora przez cały czas pozostaje pod opieka psychologa bądź psychiatry, co pomaga w ochronie przed popadnięciu w depresję. Jeżeli chory ma rodzinę, która się nim opiekuje to może się opiekun starać o wszelkiego rodzaju dofinansowania, wynagrodzenia za opiekę nad chorym oraz ubiegać się o dostarczenie do domu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego oraz łóżka dla chorego. Nie trzeba tych wszystkich kosztów pokrywać z własnej kieszeni, ponieważ są na ten cel przeznaczone specjalne fundusze. Warto zapoznać się ze wszystkimi swoimi prawami i przywilejami, ponieważ bardzo duża grupa ludzi nie wie o tym, co im przysługuje i nie walcząc o to wydają naprawdę duże pieniądze, a mogliby na przykład sprzęt otrzymać od państwa bądź zwrot za niego ze środków unijnych.