Udar mózgu to choroba, przy której chory powinien niezwłocznie znaleźć się w szpitalu. Aby tak się stało, dobrze jest wiedzieć, jakie są pierwsze jego objawy. Atakowi udaru mózgu towarzyszą inne zaburzenia. Osoba dotknięta udarem mózgu nie jest w stanie prawidłowo się porozumiewać, nie znajduje właściwych słów lub też nie rozumie tego, co się do niej mówi, często towarzyszą temu wyraźne problemy z wymową. Traci też częściowo lub całkowicie zdolność czytania, pisania oraz liczenia. Ponadto traci władzę w połowie ciała – dotyczy to połowy twarzy, ramienia i nogi po prawej lub po lewej stronie. Analogicznie chory może również w połowie ciała czuć mrowienie lub mieć zanik czucia. Mogą u takiej osoby wystąpić również problemy ze wzrokiem, w zasadzie z niedowidzeniem w połowie pola widzenia. Dodatkowo mogą wystąpić inne symptomy, jak na przykład tracenie równowagi, zawroty głowy – zawsze występują łącznie z innymi objawami. Same zawroty głowy raczej nie świadczą o udarze mózgu. Poważne krwotoki, przede wszystkim krwotok podpajęczynówkowy, dają objawy takie jak nagły ból głowy, dużo silniejszy niż jakikolwiek przeżyty wcześniej, podobny do wbicia puginału w kark – jak mówią sami pacjenci. Najczęściej też po wystąpieniu pierwszych objawów osoba dotknięta udarem mózgu traci przytomność i zapada w śpiączkę. Niestety w takiej sytuacji nie jest w stanie sama wezwać pomocy i dlatego szanse na przeżycie rosną, jeśli do udaru dochodzi w obecności innej osoby, która poweźmie niezbędne kroki.