„KLIENCI NIE MAJĄ ZA GROSZ DOBREGO SMAKU”

To twierdzenie oczywiście nie jest prawdziwe – jednak wielu pracowników kreacji myśli i działa zgodnie z nim. Wielu z nich uważa, że słowo „dupek” powstało wyłącz­nie po to, by opisać nim większość klientów. Przez samo bycie klientem (co przez kreatywnych uważane jest za bardzo nietwórcze zajęcie) nie mają tak dobrego gustu jak pracownicy kreacji. Kreatywni, wychowani w świe­cie estetyki, traktują klientów jak przybyszów z kosmo­su, którzy chcą niszczyć ich wspaniałe twórcze wizje w imię interesów. Na takim założeniu bazuje większość pracowników kreacji. Czasem rozciągają ten pogląd tak­że na innych niekreatywnych pracujących w agencji, na przykład menedżerów z działu obsługi klienta i plani­stów. Jednak szczególnie kierują się przeciw klientom, którzy podejmują decyzję o akceptacji lub odrzuceniu ich prac – a to powoduje, że pracownicy kreacji buntują się przeciw nim.

Co gorsza, wielu klientów nie potrafi krytykować reklam. Trzeba unikać takich zdań, jak: „Wydaje mi się niewłaściwa” albo „Moim zdaniem, to zbyt artystyczne dla naszych odbiorców” można tak wywołać poważny konflikt pomiędzy klientem a działem kreacji. Jego pra­cownicy zareagują pogardą, a klient będzie się uskarżał na trudną współpracę. Każda ze stron musi popraco­wać nad komunikacją i nauczyć się szczerze wyrażać własne uczucia. Przede wszystkim trzeba pozbyć się tych błędnych założeń, ponieważ prowadzą one jedynie do braku zaufania, i nie pomagają w tworzeniu dobrych, nieszablonowych reklam.