Szereg badaczy podał definicję konstytucji hodowlanej organizmu. I tak według Kuleszowa ? jest to charakter czynności życiowych i budowy organizmu zwierzęcia określający jego reakcje na oddziaływanie środowiska zewnętrznego, wytworzony pod wpływem czynników dziedzicznych i bytowych. W wyniku takiego pojmowania konstytucji Kuleszow wyodrębnił jej typy: 1) ordynarną ? właściwą zwierzętom o masywnym kośćcu, grubej skórze i włosach, obfitym umięśnieniu przy słabo rozwiniętej tkance łącznej i tłuszczowej; jest ona charakterystyczna dla pierwotnych ras nie wykazujących dużych skłonności do opasu i mleczności, np. bydło rasy simentalskiej i lokalne rasy owiec prymitywnych, 2) mocną ? manifestującą się występowaniem u zwierząt jędrnej, lecz elastycznej skóry, czasami grubej i pokrytej gęstym włosem, wyraźnie zarysowanymi pod skórą mięśniami i ścięgnami, mocnym kośćcem, żywym temperamentem, dobrym zdrowiem i wykorzystywaniem paszy oraz wysokimi wydajnościami, np. bydło ras mięsno-mlecznych, 3) delikatną ? charakteryzującą się występowaniem u zwierzęcia cienkiej skóry pokrytej rzadkim włosem, słabo rozwiniętej tkanki tłuszczowej, wyraźnie zarysowanymi pod skórą mięśniami i zarysem delikatnego kośćca; przykładem jest bydło ras jednostronnie mlecznych, 4) limfatyczną ? wyrażającą się powolną przemianą materii sprzyjającą odkładaniu się w organizmie tłuszczu, obfitym umięśnieniem partii zadu i przodu, grubą, lecz gąbczastą skórą, krótką i szeroką budową ciała zwierzęcia; przykładem są konie stępaki, bydło ras jednostronnie mięsnych.