Aby rozpocząć leczenie antybiotykami, należy zawsze zastanowić się, czy istnieje u chorego wskazanie do podawania tych leków, czy też wręcz przeciwnie istnieje przeciwwskazanie. Nie uzasadnione podawanie antybiotyków kryje w sobie wiele potencjalnych niebezpieczeństw. Należą do nich m.in. działania niepożądane, które nie są obojętne dla organizmu oraz powstanie oporności na antybiotyki. Badania retrospektywne wykazują, że tylko w 25—30% antybiotykoterapia jest stosowana z uzasadnionych przyczyn. W przypadku posocznicy, ciężkiego stanu klinicznego, świeżego zakażenia zaleca się stosowanie antybiotyku działającego bakteriobójczo ze względu na większą i szybszą skuteczność działania. Zapobiegawcze stosowanie antybiotyków jest w określonych przypadkach bardzo wskazane. Stosuje się je u chorych z czynna chorobą reumatyczną, którym wykonuje się operacje; tak samo postępuje się u chorych na cukrzycę i z chorobami wyniszczającymi. Ponadto zapobiegawczo podaje się antybiotyki przed operacjami na dolnym odcinku przewodu pokarmowego, przy wznowię niektórych schorzeń, jak gruźlicy, w odmiedniczkowym zapaleniu nerek i chorobie reumatycznej (zapalenie wsierdzia). Niekiedy podaje się zapobiegawczo antybiotyki lub inne chemioterapeutyki po zabiegach operacyjnych w celu uniknięcia zakażenia szpitalnego. Każdorazowa decyzja w tych przypadkach jest indywidualna, zależna m.in. od: sił odpornościowych i stanu ogólnego chorego, rozległości zabiegu, warunków szpitalnych (np. liczby chorych na sali, częstości zakażeń szpitalnych na danym oddziale itp.) oraz innych stosowanych leków, np. immunosupresyjnych.