W czasie choroby często mamy wrażenie utraty kontroli nad własnym życiem. Wizualizacja pomaga odzyskać pewną niezależność, dając możli­wość złagodzenia bólu i dyskomfortu. Gdy wyobrazisz sobie, że panujesz nad chorobą i jesteś w stanie sterować organizmem, wówczas zdołasz także pokierować procesem leczenia. Postępując w ten sposób można wyraźnie polepszyć jakość życia – poprawić samopoczucie, odnaleźć spo­kój i sens życia.

Możesz także wyobrazić sobie, że guz znika z organizmu. Mimo że nie istnieją naukowe dowody działania tej metody, istnieje sporo przypad­ków nagłej remisji choroby u pacjentów stosujących metody medycyny alternatywnej. W celu osiągnięcia stanu relaksacji zaleca się wizualizację dwa razy dziennie. Jeżeli do­świadczasz poważnych problemów emocjonalnych lub dolegliwości fizy­cznych, opracuj ćwiczenie, włączając jakieś silnie stymulujące obrazy, lub wymyśl scenkę, w której nowotwór zostaje wyleczony. Wyobraź sobie na przykład, że pokonane komórki rakowe, powiewające białymi flagami, wyrzucane są z organizmu przez zwycięskie komórki układu immunologicznego. Pamiętaj, by obrazy były bardzo szczegółowe i znaczące – zwię­ksza to skuteczność wizualizacji.

Wizualizacja może być stosowana wraz z każdą terapią naturalną, ale największe korzyści daje wówczas, gdy łączona jest z metodą biologicznego sprzężenia zwrotnego, hipnozą oraz innymi metodami relaksacyjnymi.