Łojotok

Łojotokiem nazywamy stan długotrwałego utrzymywania się nadmiernego wydzielania łoju. Istnieje wiele wewnątrzustrojowych przy­czyn występowania łojotoku, wśród nich poważną rolę odgrywają gruczoły wewnętrzne­go wydzielania, zwłaszcza gruczoły płciowe. Objawy to widoczne na tłustej lśniącej po­wierzchni skóry, zwłaszcza twarzy, rozszerzone ujścia gruczołów łojowych, co jest szczególnie wyraźne na skórze nosa i fałdów nosowo-policzkowych. Zalegający łój z do­mieszką złuszczonego naskórka tworzy po pewnym czasie ciemne czopy, tzw. zaskórniki. Nasilone wydzielanie łoju występuje poza twarzą na owłosionej skórze głowy, na klatce piersiowej w okolicy mostka i między łopat­kami.

Objawy łojotoku, które spostrzega się niekie­dy u niemowląt, mają postać tłustych łusek na głowie w okolicy ciemiączka. Stan ten popularnie zwie się ciemieniuchą. Na podło­żu łojotoku często występuje trądzik mło­dzieńczy.

Ważną rolę w leczeniu łojotoku, oprócz leków i zabiegów zaleconych przez lekarza, odgry­wa ochrona skóry, przestrzeganie właściwej diety i higieniczny tryb życia. W pielęgnowa­niu skóry łojotokowej najważniejsze jest utrzymywanie czystości i usuwanie z jej po­wierzchni nadmiaru łoju wydzielanego przez gruczoły łojowe. Poranne i wieczorne mycie w ciepłej, ale nie gorącej wodzie, przy użyciu dobrego, przetłuszczonego mydła powinno być każdorazowo zakończone spłukaniem chłodną wodą.

Nie należy samemu wyciskać zaskórników, ale zwrócić się w tym celu do wykwalifiko­wanej kosmetyczki. Nieumiejętne „wyciska­nie wągrów”, zwłaszcza na twarzy, może spowodować poważne, często nawet niebez­pieczne powikłania.

W pielęgnowaniu skóry łojotokowej nie nale­ży stosować kremów ani maści, gdyż zatyka­ją one ujścia gruczołów łojowych. Natomiast okresowo można przecierać skórę 2% roz­tworem spirytusu salicylowego, a myć mydłem siarkowym, ichtiolowym czy salicylowym. W diecie należy ograniczyć zawartość tłusz­czów zwierzęcych (masło, smalec) i węglo­wodanów (cukier, słodycze) na korzyść po­karmów bogatych w białko (mleko, sery, jaja, chude mięsa, jarzyny). Tak zwane ostre przyprawy, jak: ocet, pieprz, musztarda, pa­pryka, a także napoje alkoholowe, jako szko­dliwie działające w łojotoku, powinny być skreślone z jadłospisu. Bardzo korzystne znaczenie ma higieniczny tryb życia. Ruch na świeżym powietrzu, światło słoneczne, które jesienią i zimą można zastępować naświetleniami lampą kwarcową, są bardzo wskazane.