Witaminy i związki mineralne odgrywają szcze­gólną rolę w profilaktyce nowotworowej. Niektóre atakują i neutralizują cząsteczki wolnych rodników; inne są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Każdy składnik odżywczy odgrywa swoją rolę w zapobieganiu wpływowi szkodliwych czynni­ków, dlatego też, by zapewnić odpowiednią ochronę, ważne jest spo­żywanie produktów o dużej ich zawartości. Pamiętajmy też, że ograni­czenie ilości tłuszczów nasyconych zapobiega szkodom, które mogą wyrządzić wolne rodniki. Niektóre badania wskazują, że wolne rodniki powstają również w wyniku reakcji tłuszczów wielonienasyconych z tle­nem. Dopóki wyniki badań nie określą tego w sposób jednoznaczny, większość żywieniowców zaleca, by tłuszcze dostarczały jedynie 30 pro­cent całkowitej liczby kalorii, z czego po jednej trzeciej z każdej z poszczególnych grup, tj. tłuszczów wielonienasyconych, jednonienasyconych i nasyconych. Pacjentom z chorobą nowotworową zaleca się, aby dzienne dawki kalorii dostarczane przez tłuszcze stanowiły nawet mniej niż 10 procent.