DETERMINACJA KSZTAŁTU
Materia umysłu

Gene­tyczna determinacja kształtu nie polega na dokładnym określe­niu budowy białek czy powierzchni komórek łączących się ze sobą, z których każda pasuje tylko do określonej komórki jak klocki Lego. Komórki embrionów danego gatunku są do siebie podobne, ale migracja czy obumarcie danej komórki w danym miejscu jest sprawą przypadku, a pozycja, jaką dana komórka zajmie, nie może być określona przez kod genetyczny.Co w takim razie odpowiada za powstanie określonego kształtu w tej niezwykłej sekwencji komórkowych ruchów i sygnałów? Klucz do tajemnicy leży w działaniu specjalnych cząsteczek zwanych morforegulatorami, które regulują migra­cję i łączenie się komórek . Białka te powstają na podstawie kodu genetycznego ujawnianego w określonych częściach embrionu. Ich główną funkcją jest uczestniczenie w łączeniu komórek lub formowaniu warstw komórek zwa­nych nabłonkami.